covid 19

Nguyên nhân test nhanh Covid-19 âm tính nhưng vẫn ho, đau họng

Dù đã âm tính, người mắc Covid-19 vẫn có thể còn triệu chứng bệnh do các cơ quan trong cơ