chuyện vợ chồng

Tiếc tiền cho vợ làm đẹp, mạnh tay chi tiền đãi bạn nhậu

Tôi chỉ xin 400.000 đồng để làm chân mày nhưng chồng không đồng ý, bảo để dành tiền nuôi con.